Tamamlayıcı IK Hizmetleri

Tamamlayıcı İK Hizmetleri

İnsan Kaynakları Danışmanlığı hizmetimizle, ihtiyaç duyan şirketlerde temel insan kaynakları fonksiyonlarını şirkete özel şekilde kuruyor ve sürdürülmesini sağlıyoruz.

· Kurumlara özel İşveren Yönetmeliği ile temel prosedürlerin oluşturulması
· Oryantasyon süreçlerinin oluşturulması
· Kurum içi İK eğitimlerinin verilmesi
· Performans değerlendirme sisteminin kurulması
· Organizasyonel tasarım ve çalışan memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi
· Mevcut insan kaynağının değerlendirilmesi