Çalışan Memnuniyeti

Sonuç odaklı, sürdürülebilir başarılı organizasyon yapılarının kurulması ve devamlılığı için her bir çalışanın etkisinin artması ve potansiyelini ortaya koyabilmesi sağlanmalıdır. Bu bakış açısı ile fiziksel çalışma koşulları, kişisel gelişim ve kariyer olanakları, performans sistemleri, ödüllendirme, cesaretlendirme, takdir modelleri, süreç akışları, iş tatmini, iş özel hayat dengesi, ücret yan haklar gibi konuları detaylıca ele alıyoruz.

Bağlılıkla ilgili ise sonuç odaklı, yüksek iş standartlarını hedefleyen ve aynı zamanda çalışan bağlılığını gözeten, pozitif bir iklimi önemseyen liderlik yaklaşımını, çalışma arkadaşlarına bağlılığı, ilk yöneticiye bağlılığı, şirketin sağladığı imaja bağlılığı araştırıyoruz. Tüm sonuçları organizasyonu daha da ileriye taşımak adına yorumluyor, aksiyon planları çıkarıyoruz.