Organizasyon Tasarımı

Birçok belirsizlik ve değişim içinde beklentiler farklılaşırken, iş ortaklarımız için sürdürülebilirliği destekleyen, organizasyonu geleceğe hazırlayan, etkin, verimli, çevik bir organizasyon yapısı kurmayı hedefliyoruz.

Organizasyon Tasarımı

Organizasyon şemasını, yapısını tasarlarken,  şirketin stratejisini, hedeflerini, bütçe dinamiklerini, değer zincirini, iş planı ve uygulamalarını, iş modellerini, iletişim kanal ve çeşitlerini, karar verme yetkilerini,  ölçme değerlendirme araçlarını, rekabet stratejisini, organizasyondaki gelişim alanlarını, rol ve sorumlulukların neler olduğunu detaylıca inceliyoruz.

Standart organizasyon şemaları dışında şirketin ulaşmak istediği hedefe uygun bir tasarım gerçekleştirmeyi önemsiyor, yaşayan, çevik, esnek, dayanıklı yapılar kurmayı hedefliyoruz.

Organizasyonların potansiyel ve gelişim haritasını oluşturuyor, online değerlendirme envanterlerinden yararlanarak birlikte üreten gelişen, öğrenen bir organizasyonun temelini oluşturuyoruz.

Tüm bu süreçleri yürüterek  “değişim yönetimi” kurgusunu sağlıyor, organizasyonun sürdürülebilirliği için değişikliğin önemini aktarıyoruz. Değişim ve iletişim yönetimi süreçlerini dizayn ediyor, bu süreçte iş ortaklarımızın ve ekip arkadaşlarımızın yanında oluyoruz.

Son Yazılar

Organizasyon tasarımı konusundaki makalelerimize mutlaka göz atın!