Temel Prosedürlerin Oluşturulması

Peoplefocus HR olarak iş ortaklarımız için, değişen çalışma modelleri ve uygulamalarının iş kanunu kapsamında uyarlanması , teşvik modellerinin değerlendirilmesi, insan kaynakları prosedürlerinin detaylıca ele alınması ve güncelliğinin sağlaması, çalışanlara yardımcı olabilecek işveren yönetmeliklerinin, çalışan el kitapçıklarının hazırlanması, şirket içerisinde net ve anlaşılır bir iletişimin sağlanması gibi hassasiyet gerektiren konularda da büyük bir titizlikle çalışıyor, iş ortaklarımıza en uygun çözüm ve uygulamaların gerçekleşmesini sağlıyoruz.