Oryantasyon

İş hayatında ne kadar tecrübeli olursak olalım, yeni başladığımız işimizdeki  ilk günümüz hepimiz için kaygı ve heyecan verici olacaktır. Çalışanın ilk iş gününde organizasyonun ekstra duyarlılık göstermesi oldukça önemlidir. Şirketteki ilk iş gününde  çalışana destek olan, iş aktarımlarını uygun şekilde yapan, çalışanın ihtiyaçlarını önemseyen, oryantasyon sürecini iyi planlayan organizasyonlarda adaptasyon süreci hızlanarak, birlikte çalışma, birlikte başarma kültürü artmaktadır.  Bu doğrultuda işe yeni başlayan çalışanların verimli çalışma sürelerinin artmasını destekleyecek, organizasyonun sağlıklı ilerlemesi ve devamlılığın sağlayacak, kurum kültürüne,  değişen iş modellerine, çalışma mekanlarına ve çalışan ihtiyaçlarına uygun oryantasyon programlarını kurguluyor ve uygulanmasını sağlıyoruz.

Oryantasyon Süreçlerinin Oluşturulması

İşe yeni başlayan çalışanların adaptasyonu ve verimli çalışabilmeleri , organizasyonun sağlıklı ilerlemesi ve devamlılığının sağlanmasıyla doğru orantılıdır.Organizasyona dışarıdan gelen yeni katılan bir kişinin  şirketteki ilk iki haftası belirleyici olmaktadır. Bu süreçte çalışan, şirketin kültürü ve çalışma ortamıyla ilgili izlenimler edinir.

Peoplefocus olarak her şirketin iklimine uygun temel oryantasyon veya oyunlaştırılmış oryantasyon programları kurguluyoruz. Oryantasyon sürecini oluştururken,  sadece bölüm tanıtımını değil aynı zamanda şirketin faaliyet gösterdiği alanın ve şirketin sektörünün dinamiklerini, hayallerini , gelecekte bırakmak istediği mirası, yaşayan değerlerini samimiyetle ve kapsayıcı bir şekilde aktaracak bir model kurgulamayı hedefliyoruz.

Temel oryantasyon programımızda her iş biriminden şirketi en iyi temsil eden hevesli/heyecanlı çalışanların, yeni başlayan ekip arkadaşlarının adaptasyon süreçlerinde destek olmasını sağlıyor, onlarla beraber çalışıyoruz.

Oyunlaştırılmış oryantasyon programımızı, şirketinizin sektörü ve dinamiklerine uygun bir şekilde organizasyon yapınızın, şirketteki bölümlerin ve kişilerin tanıtıldığı dijital platform üzerinden çalışanların rahatlıkla her zaman ulaşabileceği bir uygulama ile gerçekleştiriyoruz.