Uçtan Uca İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Her organizasyonun dinamiklerini derinlemesine değerlendirerek insan kaynaklarının tüm fonksiyonlarındaki ihtiyaçlarına çözümler yaratıyoruz. İnsan kaynakları stratejik ortağı olarak  sistemlerin kurulmasını, yönetilmesini, sürdürülmesini sağlıyoruz. Tüm bu desteği sağlarken, insan kaynaklarında değişen tanımları, belirsizlikler ve değişiklikler karşısındaki esnek ve dinamik modelleri, sürdürülebilir, öğrenen, gelişen organizasyon yapılarını, içselleştirilmiş yetenek yönetimlerini, nesillerle birlikte başarma, uzlaşma kültürlerini araştırıyoruz. Üniversitelerin ilgili alanda çalışan düşünce liderleri ile projeler yürütüyor, eğitimler alıyor, iş ortaklarımızın faydalanmasını sağlıyoruz. 

Oryantasyon

İş hayatında ne kadar tecrübeli olursak olalım, yeni başladığımız işimizdeki  ilk günümüz hepimiz için kaygı ve heyecan verici olacaktır. Çalışanın ilk iş gününde organizasyonun ekstra duyarlılık göstermesi oldukça önemlidir. Şirketteki ilk iş gününde  çalışana destek olan, iş aktarımlarını uygun şekilde yapan, çalışanın ihtiyaçlarını önemseyen, oryantasyon sürecini iyi planlayan organizasyonlarda adaptasyon süreci hızlanarak, birlikte çalışma, birlikte başarma kültürü artmaktadır.  Bu doğrultuda işe yeni başlayan çalışanların verimli çalışma sürelerinin artmasını destekleyecek, organizasyonun sağlıklı ilerlemesi ve devamlılığın sağlayacak, kurum kültürüne,  değişen iş modellerine, çalışma mekanlarına ve çalışan ihtiyaçlarına uygun oryantasyon programlarını kurguluyor ve uygulanmasını sağlıyoruz.

Eğitim & Gelişim

Uzmanlığımızı ve sektörel birikimimizi iş ortaklarımıza aktararak başarılarına ortak oluyoruz. Sürdürülebilir verimli iş modelleri ve sonuç odaklı dinamik organizasyonlar için şirket çalışanlarının ve yöneticilerin ihtiyaç duyabileceği online veya sınıf içi eğitimler düzenliyoruz.

Organizasyon Tasarımı

Değişen organizasyon yapılarını, olabilecek yeniliklere uyumlu olarak tekrar inşa edilmesinin insan kaynaklarının ana sorumluluklarından biri olacağını düşünüyoruz. Belirsizlikler, değişimler, beklentiler farklılaşırken, Peoplefocus olarak organizasyonel tasarım hizmetimizde sürdürülebilirliği destekleyen, organizasyonu geleceğe hazırlayan, etkin, verimli, çevik bir yapıyı hedefliyoruz. 

Çalışan Memnuniyeti

Sonuç odaklı, sürdürülebilir başarılı organizasyon yapılarının kurulması ve devamlılığı için her bir çalışanın etkisinin artması ve potansiyelini ortaya koyabilmesi sağlanmalıdır. Bu bakış açısı ile fiziksel çalışma koşulları, kişisel gelişim ve kariyer olanakları, performans sistemleri, ödüllendirme, cesaretlendirme, takdir modelleri, süreç akışları, iş tatmini, iş özel hayat dengesi, ücret yan haklar gibi konuları detaylıca ele alıyoruz.

Performans Yönetimi

Peoplefocus olarak her müşterimiz için butik bir çalışma yapıyor, her bir organizasyonun kültürüne ve yapılarına uygun performans yönetim sistemleri kurguluyoruz. Görev tanımlarının ve KPI’ların oluşturulmasında ve yıl içerisinde uygulanabilirliğini sağlamakta şirketlere destek oluyoruz.

Performans Yönetim Sistemlerinin bir ölçme mekanizmasından ziyade, hem iş hedefleri hem insan kaynağıyla doğrudan ilişkili bir yapı olması gerektiğine inanıyoruz. Şirket stratejilerini doğrultusunda doğru kurgulanmış modellerle, şirket içi verimlilik ve iş tatminine olumlu etki etmesini sağlıyoruz.

Yetenek Yönetimi

Organizasyonların rekabetçi üstünlüklerini koruması, sürdürülebilir başarıyı sağlayan organizasyonlar olabilmesi, gelecekte hedefledikleri yerde olabilmek için yetkinliklerinin ve iş gücünün hazır olması, yetenekli işgücüne sahip olması, onları elde tutması ve hedefleri doğrultusunda birlikte başarmayı sağlayabilmesi kritik önemdedir.

Temel Prosedürlerin Oluşturulması

Peoplefocus HR olarak iş ortaklarımız için, değişen çalışma modelleri ve uygulamalarının iş kanunu kapsamında uyarlanması , teşvik modellerinin değerlendirilmesi, insan kaynakları prosedürlerinin detaylıca ele alınması ve güncelliğinin sağlaması, çalışanlara yardımcı olabilecek işveren yönetmeliklerinin, çalışan el kitapçıklarının hazırlanması, şirket içerisinde net ve anlaşılır bir iletişimin sağlanması gibi hassasiyet gerektiren konularda da büyük bir titizlikle çalışıyor, iş ortaklarımıza en uygun çözüm ve uygulamaların gerçekleşmesini sağlıyoruz.