Değişen İnsan Kaynakları Tanımları ve Yetkinlikleri​

Hepimiz bir değişim ve dönüşüm sürecinin içindeyken, insan üzerine derinlemesine değerlendirmeler artarken, iş hayatına hazırlanan adayların, her rolde ve sektörde yer alan iş insanlarının, değişen insan kaynağı, yetenek ve yetkinlikler nezdinde okuryazarlığını arttırmak hedeflenmektedir.

Eğitimdeki bazı başlıklarımız;