Fark Yaratmak İsteyen Satış Ekipleri için Interaktif Grup Satış Koçluğu

Satış süreçlerinde, zaman baskısı ve başarma stresi ile baş etme, satış hedeflerini gerçekleştirme, hedefe götürecek “müşteri ihtiyacını iyi sentezleme, müşteri çeşitliliğini kapsayacak çözüm üretme, ürün ya da hizmetin katma değerini doğru konumlama gibi konuları baz alır. Doğru müşteri için doğru zamanda harekete geçme gibi” gibi satışın kritik adımlarında doğru karar verme ve aksiyona geçmek üzere satış beceri ve yetkinliklerinin satış süreçlerinin fırsatın doğru planlanması adımından başlanarak koçluk yaklaşımı ile tasarlanmış teorik, pratik ve interaktif satış koçluğu programıdır. Bireysel ve grup çalışmaları ve müşteri rol oluşturma çalışmaları ile öğrenimin deneyimsel olarak pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Satış sürecinin herhangi bir aşamasında aktif rol oynayan tüm satış profesyonellerinin katılımı için uygundur.

Eğitimdeki bazı başlıklarımız;