Kuşaklar Arası İletişim

Kuşaklar arası farklılıklar her dönemde yaşanmakla birlikte özellikle günümüzde birden çok kuşağın aynı ofiste çalışması, iş ortamımızda ve hatta daha genel boyutta toplumsal anlamda ciddi iletişim problemlerini beraberinde getirmektedir. Bu eğitimin amacı, iş hayatında bir arada ayın ekiplerde görev alan çalışanlara, her kuşağın farklı özelliklerini ve birbirine katacağı değerleri tanıtmak, farklılıkları anlatmak amaçlanmıştır. Bu eğitimimizin içeriği, tüm seviyelerde, tüm rollerde ve departmanlarda çalışanların birlikte katılımına uygundur.

Eğitimdeki bazı başlıklarımız;