Etkin İletişim Teknikleri ve Duygusal Zeka

İletişim yönetiminde beden dili, sözsüz iletişim, sözlü iletişim, yazılı iletişim modellerini doğru kullanarak, gelişim kazanılmasını, iletişimde temel sorunları ve  iletişim kazalarını engellemeyi, gidermeyi  amaçlamaktadır. İletişim süreçlerinde duygusal zekanın kazanımlarını da öğrenerek, doğru zamanda doğru kişiye, doğru bir ifade ile iletişim becerilerini arttırmayı hedeflemektedir.

Eğitimdeki bazı başlıklarımız;