Mentorluk, süpervizörlük, danışmanlık gibi birçok kavram genelde koçluk teriminin hemen gölgesinde beliriveren kavramlardır. Koçluk, hemen hepsinden bir tutam içermekle birlikte, Gestalt bakış açısının bütüncüllüğü içinde bakıldığında, hepsini kapsayan, aşan, hepsinin toplamından daha fazlasını içeren bir olgudur. Tıpkı parçaların bir araya geldiklerinde, bütünün onu oluşturan parçalarının toplamından fazlası olması gibi. Çünkü koçluk fenomelojik olarak, anın verisi ile ilgilenen, prezansı öne çıkaran, şimdi ve burada, genellemelere yer vermeden, koçluk hizmetinden faydalanacak danışanın açık, farkında, anda var olan ve bağlı bir yaklaşımla kendisine açılan alanda potansiyeline ve güçlü yönlerine, koçunun güvenli eşlikçiliğinde ışık tutulduğu, tavsiyeden uzak ve zorlanmaları bir gelişim fırsatı olarak sunan çok yönlü, varoluşçuluktan beslenen, dünü ve bugünü zemin alıp, üzerine geleceği inşa etmek üzere danışanına kendi farkındalığının getireceği seçimlerle yol açan dönüşümsel, deneyimsel ve deneysel bir yolculuktur.

 Gestalt’ın bütüncül koçluk bakış açısı ile koçluk, danışanın da bütün potansiyeli ile, bireysel veprofesyonel yaşantısındaki bütünlüğü de göz önüne alınarak, kendi farkındalıklarının ve aksiyonlarının sorumluluğunu alarak kendini hedefleri, amaçları, gelişimleri doğrultusunda kendini gerçekleştirmesinin en önemli aracıdır.

 Farkındalık an’a ait ve her bir danışanın ancak farkında oldukları üzerinden bir seçim şansı vardır. Farkındalıkla gidilen her bir yol, danışanın başarı odağı, motivasyonu, yüksek performansı, iş tatmini, bireysel doyumu, profesyonel gelişimi ve yüksek üretkenliği, etkin iletişimi, güçlü kendini gerçekleştirme potansiyeli ile kendi kendine liderlik edebilme becerisini ve sabit bakış açısından, büyüme odaklı bakış açısına geçişi mümkün kılan ve bu sayede danışanın kendi iç görüsünü kazandığı, eylemlerinin sorumluluğunu aldığı ve önce kendi kendinin, sonra yönetmekte olduğu ekiplerin lideri olduğu yaratıcı, dönüştürücü ve alt ve üst sistemlere etki eden bir gelişim ve büyüme patikasıdır.

 Esra Uras Bilgin – Gestalt Coach

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir