İnsanlar içinde geliştikleri toplumun değerler düzenine göre biçimlenen gereksinme türleri gösterirler. Bunlarda bir tanesi başarma gereksinimidir. Başarma gereksinmesi, bir görevi ya da davranışı mükemmellik standartlarına göre, hatta onun daha üstünde yapma isteği ile kendisi gösterir. Özellikle, endüstrileşmiş ve özel girişimci ekonomiyi temel kabul etmiş toplumlarda oldukça yüksektir. Çalışanlar, kimi zaman başarısızlık korkusu ile kimi zaman ise başarma şevki ile motive olurlar. Başarma gereksinimi yüksek olan bireyler, yaptıkları göreve daha dikkat ederler ve herkesten daha iyi yapmaya çalışırlar (Cüceloğlu, D., 2003. İnsan ve davranışı: Psikolojinin temel kavramları)

Atkinson (1953), yüksek başarı motivasyonu olan öğrencilerin, çözdükleri problemlerden ziyade çözemeyerek yarıda bıraktıkları problemleri daha iyi hatırladıklarını, düşük motivasyonlu öğrencilerin ise tam tersine çözdükleri problemi hatırladıklarını bulmuştur (Arkonaç, S., 1998, Zihin Süreçleri Bilimi)

Her insanda başarma gereksinimi düzeyi farklılık göstermektedir. Bu farklılıkta bireylerin özellikleri büyük rol oynamaktadır. Aşağıdaki tabloda başarı güdüsü yüksek veya düşük olan bireylerin özellikleri belirtilmektedir.

Tablo 3.6: Başarı güdüsü düşük ve yüksek bireylerin özellikleri

Kaynak: (Ögel, 2003)

Bu bakış açısı ile, günümüzde büyüyen endüstriler, rekabet koşulları, işsizlik oranları düşünüldüğünde çalışanların başarma gereksinimleri oldukça yüksektir. Başarı güdüsü, başarı gereksinimi duymaya bağlıdır. Böylece başarıları onaylanan ve bağlanma duyguları desteklenen bireyler, daha üst düzeyde yeni başarılara ulaşmak için güdülenirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir