Koçluk Nedir?

Koçlugun ne olduğu veya olmadığına dair geniş bir literatür bulunmaktadır. Koçluk (Coaching)  Oxford Sözlüğüne göre kisinin bir yerden bir yere hareketi yani seyahat ve yolculuk demektir. Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre koçluk ise “Kişilerin liderlik veya yöneticilik özelliklerini, becerilerini geliştirmeye yönelik, belli bir amacı hedefleyerek daha etkili sonuçlara ulaşmasını sağlamak üzere verilen hizmet”tir.

Koçluk; istenen performansa ulaşmak için, koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir.

ICF’in tanimladigi temel kocluk tanimi ise, günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında kişisel ve mesleki potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için ilham veren, düşünmeye teşvik eden ve yaratıcı bir süreçte müşteri ile ortaklık ilişkisidir. 

Koçluk danışanlarla ortak hareket ederek düsünceleri harekete geçiren yaratıcı bir süreçtir. Danışanların ihtiyaçlarına uygun olarak kisisel ve profesyonel potansiyellerini en üst düzeye taşıma adına ilham kaynağı olan bir süreç yürütülür.  

Koçluk Ne Degildir?

Koçluk hizmeti, bireyler ve organizasyonların performanslarını arttırarak sıra dışı sonuçlar elde etmelerini sağlayan etkileşimli bir yöntemdir. Ayrıca Koçluk dünyada ve ülkemizde tanınan yeni bir meslek alanıdır. Yeni ve gelişmekte olan bir meslek olması nedeniyle farklı meslek ve uzmanlıklarla karıştırılabilmektedir. 

Koçluk Terapi degildir; Terapide odak çoğunlukla, bireyin günümüzdeki duygusal işleyişini engelleyen geçmişten kaynaklanan zorlukların çözülmesi, genel psikolojik işleyişin iyileştirilmesi ve şimdiki zamanda duygusal olarak daha sağlıklı şekillerde ele alınmasıdır. Koçluk gelecek odaklıdır. Olumlu hisler ve duygular koçluğun doğal bir sonucu olsa da öncelikli odak bireyin işinde veya kişisel yaşamında belirli hedeflere ulaşmak için uygulanabilir stratejiler oluşturmaktır. Bir koçluk ilişkisindeki vurgu; eylem, hesap verebilirlik ve takiptedir.

Koçların rolü, geçmişteki olumsuzlukları ve etkilerini “tedavi etmek” değil, kişinin potansiyeline ve hedeflerine odaklanarak, geleceğini kendisi için en iyi şekilde inşa etmesinde kişiye destek olmaktır.

Danışmanlık degildir; Danışmanlık yaklaşımları çok değişken olsa da danışmanın sorunları teşhis edeceği, reçete yazacağı ve bazen de çözümleri uygulayacağı varsayılır. Koçlukta, keşif temelli yaklaşımlar ve çerçeveler sağlayan, koç ile bireylerin veya ekiplerin kendi çözümlerini üretebilecekleri kapasiteye sahip olduğu varsayımı vardır.

Mentorluk degildir; Mentor, kendi tecrübesine dayanan bilgelik ve rehberlik sağlayan bir uzmandır. Mentorluk tavsiye verme, danışmanlık ve koçluğu içerebilir. Koçluk süreci, tavsiye verme veya danışmanlık içermez ve bunun yerine kendi hedeflerini belirleyen ve ulaşan bireylere veya gruplara odaklanır.

Eğitim degildir; Eğitim programları, öğretmen veya eğitmen tarafından belirlenen hedeflere dayanır. Koçluk sürecinde ise hedefler , koçun rehberliği ile koçluk yapılan kişi veya takım tarafından belirlenir.

 

Kaynakca:

https://www.icfturkey.org/kocluk-hakkinda/kocluk-mesleginin-farki-nedir/

A Gestalt Coaching Primer: The Path Toward Awareness IQ by Dr. Dorothy E. Siminovitch MCC

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir